Isnin, 23 Februari 2009

Salinan Laporan Polis GAPENA

Laporan Polis GAPENA

Saya bersama Jawatankuasa Kerja GAPENA ingin membuat bantahan jika sekiranya Kementerian Pelajaran Malaysia meneruskan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) di sekolah¬sekolah Rendah dan Menengah di seluruh negeri-negeri di Malaysia.

Sebab-sebab bantahan kami adalah:

1. perlaksanaan PPSMI adalah tidak sah di sisi undang-undang kerana bertentangan dengan Seksyen 17(1) Akta 550, Akta Pendidikan 1996 dan bercanggah dengan kehendak dan tujuan Perkara 152 (1) dan 152 (6), Perlembagaan Persekutuan.

Seksyen 17(1) Akta 550, memperuntukkan Bahasa Kebangsaan hendaklah menjadi Bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah-sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah seksyen 28 atau mana-mana institusi pendidikan lain dikecualikan daripada subseksyen ini.

Manakala Perkara 152 (1) memperuntukkan bahawa Bahasa Kebangsaan ialah Bahasa Melayu dan diperuntukkan melalui undang-undang bahawa tiada siapa boleh dilarang atau dihalang menggunakan (selain bagi maksud rasmi) atau daripada mengajarkan atau belajar, apa-apa bahasa lain.

Perkara 152 (6) pula memperuntukkan bahawa perkara-perkara pendidikan negara, mata pelajaran utama dalam kurikulum kebangsaan yang diuruskan oleh Kementerian Pelajaran adalah bagi maksud rasmi.Berasas kepada kehendak Perkara 152 (1) & (6) Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 17 (1) Akta 550, adalah wajib bagi semua mata pelajaran yang diajar di semua sekolah menggunakan bahasa Melayu.

2. Pelaksanaan PPSMI ini akan membunuh Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu dalam jangka masa yang panjang.

3. Kita menyokong sekuatnya pengajaran bahasa Inggeris sebagai suatu bahasa, tetapi tidak melalui mata pelajaran sains dan matematik.

Bertarikh: 15 Februari 2009

Ditandatangani oleh:
Nama: Tan Sri Dato’ Prof. Emeritus Ismail Hussein

Jawatan: Ketua Satu GAPENA

Tiada ulasan: