Rabu, 14 Mac 2012

Resolusi Kongres di UPSI 2002

KONGRES BAHASA DAN PERSURATAN MELAYU KE-VI
Dewan Tun Abdul Razak, Tanjung Malim, Perak.
5 September 2002

Resolusi Kongres
Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ke-VI yang bersidang di Dewan Tun Abdul Razak, Tanjung Malim, Perak Darul Ridzuan, pada 5 September 2002, dan dihadiri oleh 500 pejuang dan pencinta bahasa Melayu, bersetuju dengan tujuan kerajaan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi.

Walau bagaimanapun, Kongres melahirkan kebimbangan yang amat besar terhadap langkah kerajaan menukar bahasa pengantar mata pelajaran matematik dan sains daipada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Langkah tersebut akan menghentikan perkembangan sihat ilmu dan teknologi dalam bahasa Melayu, dan membawa kesan negatif kepada khususnya anak-anak Melayu luar bandar dan mereka daripada golongan yang tidak berada;

MAKA Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ke-VI mengusulkan, supaya:

1. Kerajaan mengekalkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi mata pelajaran sains dan matematik dalam sistem pendidikan negara;

2. Kementerian Pendidikan Malaysia menubuhkan jawatankuasa khas untuk mencari langkah-langkah yang berkesan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar dengan tidak menjejaskan kedudukan dan fungsi bahasa Melayu; dan

3. Pihak penaja Kongres segera mengambil langkah sewajarnya menemui Perdana Menteri Malaysia, YAB Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad untuk menyampaikan resolusi Kongres.

Dewan Tun Abdul Razak,Tanjung Malim,
Perak Darul Ridzuan,
5 September 2002

Kongres ini dihalang daripada diadakan di Dewan SITC, UPSI oleh Timbalan Naib Canselor Akademiknya pada masa itu. Walau bagaimanapun, pihak berkuasa Tempatan dan Polis memberi kebenaran ia diadakan di Dewan Tun Razak, di luar pagar UPSI.