Selasa, 3 Februari 2009

2 Julai 2002, Gapena Risau

Tan Sri Profesor Emeritus Ismail Hussein, Ketua 1 Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA)

Disadur daripada ucapan beliau yang dilaporkan dalam Warta GAPENA 2 Julai 2002.

Perubahan dasar bahasa pendidikan secara mendadak memang melahirkan igauan ngeri kepada masyarakat budayawan Melayu khasnya. Hampir tidak ada yang di dalam lapangan yang diketemui, dapat melihatnya secara positif. Ini mudah dimengerti.

Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan pendidikan diperjuangkan untuk puluhan tahun, dan melambangkan kemenangan besar ke atas kolonialisme dan pemikiran atau sikap imigrantisme. Dan untuk puluhan tahun diikhtiarkan pula melengkapinya, dan dari segi itu kesejahteraan bangsa Melayu dan keharmonian bangsa Malaysia dapatlah dihubungkan dengan itu.

Meninggalkan apa yang telah berfungsi, walaupun tidak sesempurna-sempurnanya, di samping memilih alat asing yang berleluasa disangsi akan memberikan manfaat yang lebih daripada apa yang telah dicapai dalam simpang-siur politik dan saingan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang sangat rumit. Ini semua tentulah menimbulkan trauma yang mendalam.

Apalagi ketika kelemahan serta kekecewaan terhadap pencapaian bangsa Melayu didedahkan. Dan segala pendedahan yang dapat kita baca, masalahnya, kelemahan atau kelumpuhan bangsa bukanlah kerana disebabkan oleh isu bahasa sahaja, tetapi lebih banyak sosiologis dan psikologis.

Dalam konteks kelemahan yang mendasar itu, dipaksakan bangsa Melayu dengan satu alat perantaraan serta kebudayaan asing, tentulah akan menambahkan beban dan bukan menyelesaikan.

Kerisauan utama adalah perihal mungkin matinya bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, yakni bahasa intelektual dan kebudayaan tinggi di negara, lambang asas keperibadian sekali gus tamadun bangsa. Penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar kepada Matematik dan Sains akan pasti menyebar ke ilmu-ilmu yang lain, dan akhirnya meminggirkan bahasa Melayu, juga tentunya di universiti. Dengan ini dikhuatiri akan timbul keadaan “yang dikejar tidak dapat, yang dikendong berciciran”.

Dan ini juga pasti melemahkan penulisan buku-buku ilmu pengetahuan dalam bahasa Melayu, dan dapat mematikan daya kreatif sastera. Bahasa Melayu dikhuatiri merosot menjadi bahasa komunikasi tahap rendah. Perkembangan minda sebahagian penting bangsa Melayu akan terbantut. Ini juga menghilangkan peluang masyarakat terbanyak bagi mendidikkan diri sepanjang hayat.

Sesungguhnya bahasa Melayu sudah cukup berjaya dibina di pengajian tinggi, termasuk dalam bidang sains, yang menghasilkan ribuan tenaga manusia dan biaya kerajaan yang banyak sejak tahun 1960-an, yakni dari segi peristilahan dan buku-buku teks, pembinaan guru-guru, termasuk yang mahir mengajar matematik dan sains. Tenaga yang dicurahkan oleh semua pihak, termasuk DBP, juga sangat luar biasa, termasuk ikhtiar DBP dalam mencipta peristilahan, mengkoordinasikan perkembangan bahasa Melayu pada peringkat serantau dan antarabangsa.

Dari segi keperluan bahasa Inggeris tidak ada yang menyanggah. GAPENA sendiri dalam kenyataan rasminya memperakukan perlunya penguasaan bahasa Inggeris dipertingkatkan dalam kalangan pelajar dan masyarakat Melayu. Yang dipersoalkan adalah cara serta implikasi daripada cara ini. Implikasi cara yang telah dicadangkan sangat tinggi risikonya.

Kerisauan kita tertumpu kepada keberkesanan cara ini ke atas majoriti pelajar Melayu di luar bandar. Banyak melihat penggunaan bahasa Inggeris bagi mengajarkan kedua-dua mata pelajaran itu tidak akan menyelesaikan masalah kelemahan penguasaan bahasa Inggeris pelajar, kerana masalah yang sebenarnya berkaitan dengan pengajaran bahasa Inggeris itu sendiri.
Antaranya adalah masalah kaedah pengajaran, kesesuaian sukatan pelajaran, keterampilan guru, kesempurnaan prasarana seperti makmal bahasa dan motivasi pada pelajar sendiri.

Hakikatnya adalah bahawa bukan semua pelajar gagal menguasai bahasa Inggeris, malah ramai yang cemerlang dan fasih menguasai bahasa Inggeris, membuktikan bahawa isu kelemahan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar itu bukanlah masalah yang menyeluruh. Oleh kerana itu penyelesaiannya pun mesti bersifat khusus, iaitu dengan meningkatkan mutu pengajaran bahasa Inggeris itu sendiri.

Lagipun timbul tanda tanya, apakah yang hendak diajarkan itu, bahasa Inggeris atau ilmu matematik dan sains? Jikalau bahasa Inggeris, lebih baiklah pelajar itu diajari bahasa Inggeris melalui cara yang biasa. Umpamanya, melalui pengajaran nahu bahasa Inggeris, melalui pembacaan teks-teks umum dalam bahasa itu, iaitu melalui teks sastera, esei dan sebagainya. Yang penting, kaedahnya mesti betul.

Guru bahasa Inggeris mesti cukup terlatih, kemudahan dan suasana belajar bahasa Inggeris di sekolah mesti cukup dan dapat menggalakkan dan mendorong minat pelajar.

Bahasa tidak menentukan fikiran (ilmu dan lain-lain) pada manusia. Yang menentukan bahasa ialah fikiran atau ilmu manusia. Dan semua manusia dijadikan Tuhan dengan kebolehan kognitif yang sama.

Pada kita kerisauan yang cukup penting, yang jarang disentuh oleh banyak penganalisis, ialah perang psikologi yang kini terpaksa diulangi lagi. Pada minggu-minggu pertama rancangan diumumkan, bertentangan cakap lisan, bahawa ada guru-guru yang atas inisiatifnya sendiri menukarkan bahasa pengantar dalam bilik darjah mereka. Ini menimbulkan kebingungan dalam kalangan sebahagian murid-muridnya.

Terdengar juga berita dan sebuah bandar besar di utara, yang sepanduk-sepanduk baru yang direntangkan di jalan, hanya menggunakan bahasa Inggeris dam Cina, manakala Bahasa Kebangsaan dipinggirkan sama sekali.

Sementara itu pengambilan mahasiswa baru di Fakulti Perubatan sebuah universiti terkemuka merakamkan bilangan Melayu yang sangat kecil. Benar atau tidak berita tersebut, semua ini merupakan kemungkinan yang sangat nyata dalam era baru ini.

Pada mereka yang telah menyaksikan sikap-sikap anti kebangsaan pada zaman kolonial dan awal kemerdekaan, tentulah merasa ngeri memikirkan akan tindak balas hebat yang lambat laun akan menyusul. Bahasa dan kebudayaan Melayu sebenarnya terletak di tempat yang terhormat di negaranya selama mi, bukanlah terjadi secara automatik, tetapi adalah hasil perjuangan yang panjang dalam menukarkan psikologi masyarakat pelbagai kaum di negara.

Kita memang selalu dijamin oleh Kerajaan dan pucuk pimpinan yang Bahasa dan Kebudayaan Melayu tidak akan tercicir dalam proses yang diambil, kerana kuasa politik adalah di dalam tangan kita sendiri. Tetapi apa yang dapat dilihat dengan mata kasar, landasan bagi mempertahankannya tidak meyakinkan, dan nampaknya kita tetap terbuka kepada cabaran-cabaran yang sangat ditakuti di dalam proses-proses ini.

Demikianlah igauan ngeri kelompok budayawan serta kelompok-kelompok yang prihatin terhadap kelanjutan citra dan tamadun Melayu.

Harapan kita supaya Pemuda dan Puteri UMNO akan menjadi penjaga atau mata-mata dalam revolusi mendatang. Mereka perlu meneliti kesan-kesan yang tidak menguntungkan dan sekali gus bertindak terhadap kepincangan yang mungkin timbul.

Tiada ulasan: