Jumaat, 6 Mac 2009

Prof. Dr. Shaharir Md. Zain Jawab Datin Noor Azimah (5)

1. Aspirasi dan Sokongan Page
2. Tidak Menjejaskan Martabat Bahasa Melayu
3. Bahasa Inggeris Boleh!
4. Tidak Cukup Istilah

Tidak Ada Buku

33. PAGE juga masih mendendangkan lagu tahun 1960-an (masa mula-mula bahasa Melayu mahu diangkat menjadi bahasa ilmu sekolah dan universiti) iaitu “lagu tak cukup buku”.

34. Berkenaan buku ini ada sekurang-kurangnya tiga tahap: buku tahap sekolah, tahap pelajar universiti dan tahap penyelidikan (di universiti dsbnya).

35. Buku sains dan matematik di peringkat sekolah sudah menjadi satu industri yang besar yang ramai guru terlibat dengannya dan sudah dianggap mencapai tahap yang sama dengan bahasa-bahasa maju di dunia, dalam erti kata kita sendiri sudah boleh berkarya sendiri dengan aslinya.

36. Malah ada pihak yang boleh dipercayai menyebut bahawa buku-buku sains dan matematik sekolah sekarang ini adalah terjemahan buku-buku Melayu!

37. Buku teks di peringkat universiti, kedudukan kita tidaklah buruk sangat berbanding dengan buku-buku teks peringkat universiti di negara-negara maju di Eropah sekali pun kerana sarjana kita sudah melakukan terjemahan atau berkarya asli sepanjang masa tetapi tidak banyak yang dapat diterbitkan (dicetak) kerana dasar penerbitan buku pengajian tinggi kita tidak pernah diambil pusing oleh kerajaan sehingga tidak pernah menjadikannya satu daripada komponen “pembangunan negara” yang penting dengan peruntukan berjuta-juta (apatah lagi ratusan juta) ringgit setahun maka perkembangannya tidak sesihat di negara-negara maju itu.

38. Dengan teknologi maklumat sekarang terjemahan atau karya asli ini disiarkan oleh hampir setiap pensyarah menerusi lamannya masing-masing sehingga penerbitan buku secara tradisi itu pun sudah tidak begitu relevan.

39. Dalam keadaan sedemikianlah, maka sebelum berlakunya bahang dasar paksaan PPSMI 2003 di universiti, kewujudan buku-buku teks berbahasa Melayu dalam kursus-kursus sains dan matematik adalah hanya sekitar 16% (bidang sains fizik dan sains matematik 30% tetapi bidang perubatan hanya 6%).

40. Selebihnya pelajar kita memang menggunakan “buku-buku” dari laman pensyarah (yang sebelum 2003 hampir semuanya dalam bahasa Melayu) dan buku dalam bahasa Inggeris sebagai rujukan tambahannya.

41. Pengetahuan bahasa Inggeris pelajar universiti kita yang selama ini diajar untuk tujuan ini tidaklah menimbulkan masalah yang besar, walaupun keperluan peningkatannya tetap diakui dan oleh itu usaha penatarannya terus menerus dilakukan menerusi pendidikan subjek bahasa Inggeris di sepanjang pengajian di universiti.

42. Keadaan ini serupa dengan yang berlaku di seluruh dunia termasuklah di Eropah, iaitu pelajar berbincang ilmu dalam bahasa sendiri tetapi buku teks di hadapannya dalam bahasa keduanya.

43. Ini terbukti tiada masalahnya walaupun pencapaian ilmu di kalangan pelajar kita memang berbeza dengan pelajar di Eropah kerana masalah budaya ilmu yang tidak mungkin diselesaikan menerusi PPSMI.

44. Ini tidak sepatutnya menjadi sebab kita lari daripada tugas memperkaya khazanah ilmu dalam bahasa kita sendiri sebagaimana tidak berlakunya juga di Eropah. Kita harus belajar lagi dengan lebih bersungguh-sungguh akan cara-cara negara di Eropah melakukannya.

45. Dalam pada itu sarjana kita sudah mampu berkarya sendiri sehingga mampu melahirkan buku-buku teks yang setanding dengan buku-buku teks dalam bahasa Inggeris atau bahasa Negara Maju yang lain, malah sesetengahnya ada yang dipakai (buku dalam bahasa Melayu itu, atau diterjemah dahulu) di Eropah.

46. Di peringkat penyelidikan, masalah bahasa (Inggeris dan bahasa-bahasa lain yang relevan) di kalangan penyelidik dan sarjana kita walaupun dahulunya (kira-kira 50% sarjana itu) belajar sains dan matematik dalam bahasa Melayu sehingga ijazah pertamanya, kerana mereka tidak mungkin menjadi sarjana tanpa pengetahuan yang cukup dalam sekurang-kurangnya satu bahasa yang lain yang relevan dengan bidang ilmunya (Sarjana Eropah biasanya tahu tiga bahasa: bahasanya sendiri dua lagi bahasa ilmu yang lain seperti Inggeris, Jerman, Perancis, Rusia dll).

47. Malah sarjana kita yang berlatar belakang pengalaman berilmu menerusi bahasa sendiri itu (belajar dan mengajar), sudah ada menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih kreatif atau menuju ke sekreatif sarjana-sarjana luar negara yang berlatar belakang bahasa ibunda masing-masing itu.

48. Ini sudah menjadi satu teori daya penciptaan yang tidak sesuai diperpanjang-panjangkan di sini, tetapi PAGE patut menyedari akan teori daya penciptaan ini.

Tiada ulasan: